Tags:
create new tag
, view all tags
%CALCULATE{$SET(image, )}%%IF{ "'VinhomescentralParktc'/attachments[name='%CALCULATE{$GET(image)}%']" then='' else='' }%
Mail  
Phone  
Mobile  
Skype  

vinhomescentral parktc

Info:
Title: Vinhomes Central Park
Department: Vinhomes Central Park là một tổ hợp đô thị phức hợp đầu tiên của tập đoàn Vingroup tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được lấy cảm hứng từ công viên Central Park của thành phố New York. với tổng diện tích lên tới 43,91 ha và sở hữu mặt tiền trải dài hơn 1 km bên bờ sông Sài G̣n. Căn hộ Vinhomes Central Park bao gồm nhiều phân khu chức năng: căn hộ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, công viên, hồ nước, hồ bơi,... Address: 720A Dien Bien Phu, P.12, Binh Thanh Hotline: 0903 191 286
Organization:
URL: https://vinhomescentralparktc.com/
Location: 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận B́nh Thạnh
Region: Hồ Chí Minh
Country: Vietnam
%CALCULATE{$SET(showwatchlist, 0)}%
Watchlist Changes of vinhomescentral:
%WATCHLIST{ "showchanges" wikiname="VinhomescentralParktc" format="$percntICON{viewtopic}$percnt $percntSPACEOUT{$topic}$percnt" empty="$percntICON{info}$percnt None (empty watchlist)" separator="
$n" limit="16" }%
Arrow right %WATCHLIST{ "showwatchlistlink" wikiname="VinhomescentralParktc" format="Watchlist details" }%
Tag Cloud of vinhomescentral:
create new tag
" format="$tag" separator="  " minsize="80" maxsize="120" by="VinhomescentralParktc" }%

My Links

My Personal Preferences

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

  • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
    • Set EDITMETHOD = wysiwyg

  • More preferences TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

UserForm
First Name vinhomescentral
Last Name parktc
Titles Vinhomes Central Park
Email

Telephone

Mobile

Skype ID

Department Vinhomes Central Park là một tổ hợp đô thị phức hợp đầu tiên của tập đoàn Vingroup tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được lấy cảm hứng từ công viên Central Park của thành phố New York. với tổng diện tích lên tới 43,91 ha và sở hữu mặt tiền trải dài hơn 1 km bên bờ sông Sài G̣n. Căn hộ Vinhomes Central Park bao gồm nhiều phân khu chức năng: căn hộ, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, công viên, hồ nước, hồ bơi,... Address: 720A Dien Bien Phu, P.12, Binh Thanh Hotline: 0903 191 286
Organization

URL https://vinhomescentralparktc.com/
Location 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận B́nh Thạnh
Region Hồ Chí Minh
Country Vietnam
Status Update

Topic revision: r2 - 2021-01-23 - VinhomescentralParktc
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback

mersin escort bayan adana escort bayan izmit escort ankara escort bursa escort